Miskolc CAC

27.05.2018 09:48

Dňa 26.5.2018 na národnej výstave psov v Miskolci v Maďarsku Amanda získala titul V1 CAC BOB.